top

PSONI Jaworzno

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie.

KRS 0000042002- Tel: 32 616 35 89 - Mail: psonijaworzno@gmail.com

1 procent

Sprzedaż w ramach zbiórki sprzed. upominków i deko

2013-12-08 23:29

Od Z życia WTZSprzedaż w ramach zbiórki dekoracji nagrobkowych.

2013-10-27 19:29

Od Z życia WTZJubileuszowa Gala

2013-10-08 23:29

Jubileuszowa Gala Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Jaworznie 25 września 2013 r. (środa) odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS w Jaworznie Gala Jubileuszowa z okazji 50-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz 20-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Jaworznie. Współorganizatorem Gali było Miejskie Centrum Kultury i Sporu w Jaworznie.

W programie Gali znalazły się między innymi:

- spektakl teatralny pt. Miejsce na Ziemi w opracowaniu i reżyserii Pani Ewy Lichtańskiej, - koncert Zespołu Instrumentalnego WTZ, - występ wokalny absolwentek Gimnazjum nr 2 w Jaworznie: A. Adamiec, N. Łaźni, J. Pudłowskiej oraz ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie P. Pastuszaka, - pokaz taneczny uczestników Centrum Socjalnych Służb Słoneczny Dom z Preszowa ze Słowacji, - aukcja prac ceramicznych wykonanych przez znane osobistości Miasta Jaworzna w prezencie urodzinowym dla Warsztatu Terapii Zajęciowej, - kabaret pt. I o co Panu chodzi na podstawie scenariusza i w reżyserii Pani Bożeny Wrońskiej (instruktora terapii zajęć teatralnych), - wystawa fotografii i prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Przedstawiono również prezentacje multimedialne ukazujące historię, cele oraz codzienną działalność Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Jaworznie oraz realizację projektów w ramach Programu Młodzież w działaniu. Jubileuszową Galę prowadziły: Ewa Musiał , Przewodnicząca Zarządu PSOUU Koło w Jaworznie oraz Monika Włodarczyk-Raczek , kierownik WTZ PSOUU Koło w Jaworznie. Jubileuszową Galę licznie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: ks. bp Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, władze Miasta Jaworzna w osobach I Zastępcy Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Dariusza Starzyckiego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Wiesława Więckowskiego, Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Małgorzata Helbin-Więcek, przedstawiciel ZG PSOUU w Warszawie Pan Krzysztof Cichuta, Pełnomocnicy ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Jaworzna Pani Maria Materla oraz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Pan Jan Zieliński, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie Pani Ewa Szczepańska-Jagło, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Pan Czesław Smalcerz - dyrektor, Pani Mariola Zych-Walaszczyk , zastępca dyrektora, Pani Bożena Polak , kierownik działu rehabilitacja społeczna, Pani Patrycja Paluch , kierownik Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, prezesi i pracownicy fundacji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z Jaworzna, woj. śląskiego oraz Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Ukrainy i Słowacji, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy instytucji kulturalno-naukowych, m. in. Pani Dagmara Bałycz , kierownik Działu Integracyjno , Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej w Katowicach i sportowo-rekreacyjnych , Pan Mirosław Ciołczyk, dyrektor MCKiS w Jaworznie, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie jaworznickich placówek oświatowych, przedstawiciele jaworznickich firm i przedsiębiorstw, reprezentanci mediów: Gazety Co Tydzień, portalu społecznościowego www.jaw.pl, Dziennika Zachodniego, Tygodnik Katolicki Niedziela, uczestnicy i pracownicy zaprzyjaźnionych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z Jaworzna i woj. śląskiego, członkowie i pracownicy PSOUU Koło w Jaworznie, rodzice uczestników WTZ PSOUU Koło w Jaworznie. Uczestnicy i pracownicy Warsztatu długo i mozolnie przygotowywali się do obchodów podwójnego jubileuszu. Wysiłek włożony w przygotowania nie poszedł na marne. W opinii zaproszonych gości poziom Gali był wysoki, a uczestnicy i pracownicy Warsztatu, nie po raz pierwszy udowodnili, że tworzą zgraną i utalentowaną jedność. Gala stanowiła dla nich wielkie wydarzenie oraz kolejne w życiu 5 minut, w czasie których w całej krasie mogli zaistnieć w świetle reflektorów. W imieniu uczestników i pracowników Warsztatu pragnę gorąco podziękować wszystkim zaproszonym gościom z udział w Gali , był to dla nas wielki zaszczyt, że zechcieliście świętować razem z nami podwójny jubileusz oraz dziękuję sponsorom i darczyńcom, którzy umożliwili nam jego organizację. Zapraszamy do świętowania naszych kolejnych jubileuszy!

Monika Włodarczyk-Raczek Kierownik WTZ PSOUU Koło w JaworznieZAPROSZENIE na Jubileusz 50 - lecia PSOUU.

2013-09-23 19:29

Od Z życia WTZJUBILEUSZOWY PIKNIK RODZINNY w Warsztacie Terapii

2013-06-07 08:29

JUBILEUSZOWY PIKNIK RODZINNY w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

29 maja b. r., w ogrodzie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Chopina 19, odbył się Jubileuszowy Piknik Rodzinny, którego organizatorem byli pracownicy i uczestnicy Warsztatu. W Pikniku odbywającym się z okazji jubileuszu 20-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz 50-lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym , a także Dni Matki, Dziecka i Ojca, licznie wzięły udział rodziny osób niepełnosprawnych intelektualnie, przyjaciele, znajomi oraz zaproszeni goście. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Tegoroczny Piknik był szczególnym wydarzeniem w życiu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej ponieważ świętowali oni 20-lecie działalności swojej placówki oraz 50-lecie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - ogólnopolskiej organizacji prowadzącej Warsztat. Na 20-te urodziny uczestnicy i pracownicy Warsztatu zaprosili uczestników i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, rodziców/prawnych opiekunów, pracowników PSOUU, przyjaciół, przedstawicieli jaworznickich instytucji, z którymi Warsztat na co dzień współpracuje. Na początku były życzenia z okazji podwójnego jubileuszu składane przez: I. Zastępcę Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Dariusza Starzyckiego, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Czesława Smalcerza oraz jego Zastępcę Panią Mariolę Zych-Walaszczyk, Przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Panią Ewę Szczepańską-Jagło, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Jaworzna ds. Osób Niepełnosprawnych Panią Marię Materlę, Kierownika Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Panią Patrycję Paluch, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworznie Pana Jerzego Tomczyka oraz jego Zastępcę Pana Grzegorza Stano, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Panią Agnieszkę Wesołowską. Do urodzinowych życzeń dołączyli się również przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz pomocy społecznej, edukacji, kultury i sportu. Nawet aura pogodowa sprawiła miłą niespodziankę darując w prezencie urodzinowym słońce i bezchmurne niebo. Program Pikniku obejmował: zabawę taneczną przy muzyce dj-a, grę planszową dotyczącą profilaktyki zdrowego trybu życia, loterię fantową, plener ceramiczny, w którym wraz z uczestnikami WTZ i ich rodzicami wzięli udział: I. Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Pan Dariusz Starzycki, Zastępca Dyrektora MOPS w Jaworznie Pani Mariola Zych-Walaszczyk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Maria Materla, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Ewa Szczepańska-Jagło, Dyrektor MCKiS w Jaworznie Pan Mirosław Ciołczyk, Kierownik MZON w Jaworznie Pani Patrycja Paluch, Zastępca Dyrektora SOSW w Jaworznie Pan Grzegorz Stano, opiekun wolontariatu w Hospicjum Homo Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie Pani Maria Stróżniak, nauczyciel języka polskiego Technikum Energetycznego w Jaworznie Pani Barbara Guja, właściciel firmy transportowej Pan Stanisław Zastrzeżyński. Oprócz przyjemności dla ducha były również przyjemności dla ciała w postaci: bigosu domowej roboty, kiełbasek z grilla, swojskiego chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem (specjalność WTZ), ciasta domowego. Jubileuszowy Piknik Rodzinny odbywał się pod hasłem: ?Stawiamy na rodzinę . Organizatorzy, wykorzystując formę pikniku stworzyli okazję do wspólnego, innego niż na co dzień, spędzenia czasu przez rodziny posiadające dzieci niepełnosprawne intelektualnie, do wzajemnego poznania się i integrowanie poprzez wspólną zabawę. Wyeksponowanie mocnych stron rodziny i poszczególnych jej członków jest niezmierne ważne w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających bezpośrednie i długotrwałe (ze względu na rodzaj niepełnosprawności) wsparcie ze strony rodziców/prawnych opiekunów oraz innych członków rodziny. Takie przedsięwzięcia wzmacniają relacje między społecznością osób sprawnych i niepełnosprawnych z zachowaniem zdrowych warunków życia oraz prawidłowych zachowań wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pełni miłych wrażeń z doskonałej zabawy, pragniemy podziękować Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz firmom: Biuro-Land, Centrum Handlowe Tadeusz , JTBS, Nowinex, Partner 2, TSL Silesia za wsparcie udzielone przy organizacji Jubileuszowego Pikniku Rodzinnego.

Monika Włodarczyk-Raczek Kierownik WTZ Jaworzno


- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -Regulamin - Kontakt - Webmaster
© www.psouujaworzno.org.pl Valid: XHTML & CSS

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

bottom